“Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.” (Anatole France)


§
Pred Hrvatskim školskim sustavom, u doba priključena Europskoj Uniji, intenzivne globalizacije, internetizacije i prodora engleskog jezika u sve pore privrede i obrazovanja stoje brojni izazovi i brojne prilike pri uvođenju e-obrazovanja u srednje i osnovne škole.
Provedena SWOT analiza ukazuje da postoji jako veliki broj čimbenika o kojima ovisi brzina i kvaliteta uvođenja e-obrazovanja u hrvatske škole. Stoga, iako je nedvojbeno da će se e-obrazovanje uvesti, teško je procijeniti kojom brzinom i u kojoj mjeri će se to desiti.
Krajem srpnja 2007. iznesen je Prijedlog Pedagoškog standarda koji dodatno zabrinjava jer iako se donosi 2007. niti jednom riječju ne spominje e-obrazovanje niti uvjete koji su potrebni da se e-obrazovanje uvede.
Stoga ćemo kao zaključak navesti preporuku koje je još u srpnju 2003. (prije 4 godine!) Svjetska banka za obnovu i razvoj navela u sklopu dokumenta 'Croatia – Country Economic Memorandum'.

Modernizacija obrazovnog sustava u Hrvatskoj zahtijeva promjene onoga što se podučava (nastavni plan i program), kako se podučava (pedagogija) i odgovornosti onih koji pružaju usluge, i to u smislu odgovornosti za rezultate.