Slabosti

Nedovoljan broj obrazovanih stručnjaka

Zaposleni u obrazovanju nisu dovoljno tehnološki osposobljeni, te im nedostaju mnoge vještine potrebne za školu 21.stoljeća (teško prihvaćanje cjeloživotnog obrazovanja i naprednih tehnologija). Tako primjerice, iako su mnogi nastavnici stručnjaci o materiji koju podučavaju, vrlo često nemaju dostatna znanja o vođenju nastave, ili kao ravnatelji - nemaju dostatna znanja o upravljanju obrazovnim institucijama.

Nejasna/nedefinirana strategija i vizija

Velika većina škola u Hrvatskoj, baš kao i sveučilišta, još uvijek nemaju definiranu niti misiju niti viziju škole.

Odgovornost za rezultate

Učenici odnosno studenti su, uz nastavnike, ključne osobe u obrazovnom procesu i predstavljaju najbrojniju radna snaga poslodavca – Sustava školstva Republike Hrvatske (Zakonom o osnovnom školstvu - NN broj 69/03). Pri tome su učenici i studenti za svoj rad plaćen znanjem i sposobnostima koje tijekom obrazovnog procesa dobivaju. Stoga je rad nastavnika i potrebe obrazovnog sustava potrebno podrediti potrebama studenata. I pri tome treba se inzistirati na odgovornostima za rezultate.
http://www.azoo.hr/admin/fckeditor/File/Prirucnik%20za%20samovrednovanje%20skola(1).pdf