Mogućnost uvođenja e-obrazovanja u hrvatski obrazovni sustav odredili smo tako da smo definirali misiju i viziju e-obrazovanja, odnosno suvremena obrazovanja podržanog informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. U nastavku smo odredili 7 ključnih strateških ciljeva koje je potrebno ostvariti te proveli SWOT analizu kako bismo definirali najvažnije snage, slabosti, prilike i prijetnje koje stoje pred hrvatskim obrazovnim sustavom. Za potrebe SWOT analize smo proveli istraživanje o stavu i informatičkoj pismenosti 272 nastavnika iz 9 županija. Na kraju rada su navedene 3 alternativne strategije i zaključak.