O počecima...


Wiki je započet 22.09.2007. kada je na njemu objavljen rad: Mogućnosti za uvođenje e-obrazovanja u osnovne i srednje škole u Hrvatskoj [Najbolji način da predvidimo budućnost je da ju kreiramo] - autora Vjekoslava Hlede i Verice Jovanovski. Rad je predstavljen na STRUČNO-ZNANSTVENOM SKUP "E-OBRAZOVANJE" održanom u sklopu MEĐUNARODNE KONFERENCIJA IIS 2007, 12. rujna 2007. godine na Fakultetu organizacije i informatike, Varaždin.
Originalan rad je dostupan na ovom linku.