Misija i vizija e-obrazovanja

E-obrazovanje je u svojoj biti primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju. Stoga pojam 'uvođenje e-obrazovanja' označava uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovni proces. Kako se uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovni proces dotiče svih elemenata obrazovanja, od nastave, učenja pa sve do upravljanja školom ili fakultetom, uvođenje e-obrazovanja pretpostavlja svojevrsnu "reformu" cjelokupnog obrazovnog sustava.
Stoga ćemo, prije no što razmotrimo mogućnosti uvođenja e-obrazovanja, definirati misiju i viziju obrazovnog sustava zbog koje bi se takva "reforma" trebala desiti.
U tu svrhu misiju možemo definirati kao:
Misija obrazovnih institucija je da uz suradnju s obitelji i zajednicom, uvažavajući suvremene trendove u društvu i obrazovanju, omogući sigurno, suvremeno i maksimalno učinkovito obrazovno okružje koje promiče intelektualni, fizički, socijalni i emotivni razvoj raznolikih učenika i studenata potičući ih da postanu i da se razvijaju kao:
  • Cijeloživotni učenici
  • Neovisni mislioci
  • Poštovani pojedinci
  • Odgovorni građani
Kao viziju u roku od 5 godina smo odredili - ostvarenje svih elemenata misije, a u roku od 10 godina - pozicioniranje hrvatskog obrazovnog sustava među vodeće (prvih 20) svjetske obrazovne «brandove».